11 / 11
Pismo Święte
Tych wszystkich książek nie byłoby, gdyby nie Ona. Książka nad książkami. Bestseller nad bestsellerami. Jedyna taka książka w historii świata. Biblia. Święta księga dla chrześcijan. Źródło wielu inspiracji, a przede wszystkim, wiary. Bez niej nie powstałoby żadne z powyższych dzieł. I lektura każdej z wyżej wymienionych książek nie będzie choćby w 1 proc. tak pożyteczna jak lektura Słowa samego Boga. Czytajmy książki religijne, czytajmy klasyczne dzieła duchowości, ale przede wszystkim czytajmy i módlmy się Pismem Świętym.
+

© Wydawnictwo Pallotinum