4 / 11
„Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
Pozycja naprawdę obowiązkowa dla wszystkich, którym bliska jest pobożność maryjna. Książka inspirowała takich wyznawców Maryi, jak Sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, św. Maksymiliana Kolbego czy św. Jana Pawła II. Lektura tego dzieła zainspirowała papieża Polaka do przybrania jako dewizy życia słów „Totus Tuus”. „Traktat…” rozwija ideę niewolnictwa maryjnego nabożeństwa, które polega na oddaniu się przez Maryję Jezusowi. „Z tej książki nauczyłem się, co to właściwie jest nabożeństwo do Matki Bożej. Bo przedtem miałem to nabożeństwo i jako dziecko, i jako student gimnazjum czy na uniwersytecie. Ale jaka jest właściwa tego nabożeństwa treść i głębia, to nauczyłem się z tej niewielkiej książki” – tak o niej mówił kard. Karol Wojtyła w maju 1968 roku.
+

© Wydawnictwo PROMIC