1 / 11
Ks. Marceli Godlewski (1865-1945)
Proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Warszawie. Przed wojną zwolennik ruchu endeckiego, niechętnie nastawionego do Żydów. W czasie okupacji zaangażował się w ratowanie ludności żydowskiej, ukrywając ją na plebanii parafialnej oraz w prywatnym mieszkaniu w Aninie. Wystawiał liczne świadectwa chrztu, które służyły wyciąganiu z getta. Pomógł uratować m.in. małżeństwo Wandy i Ludwika Zamenhofów (wnuka twórcy esperanto). Odznaczony pośmiertnie medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata przez Instytut Jad Waszem w Jerozolimie.
+

© fot. Stanisław Bogacki/Wikipedia