10 / 11
Ks. Feliks Teodor Gloeh (1885-1960)
Duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Pełnił funkcję naczelnego kapelana ewangelickiego Wojska Polskiego oraz warszawskiego Gimnazjum im. Mikołaja Reja. Po zajęciu Polski przez hitlerowców działał w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. Dostarczył Armii Krajowej ponad 160 ostemplowanych świadectw chrztu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, które posłużyły do uratowania Żydów z gett na Mazowszu i Podlasiu. W 1984 roku odznaczony pośmiertnie medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
+

© Wikipedia | Domena publizczna