11 / 11
S. Natalia Makryna Siuta (1895-1990)
Zakonnica, a później diakonisa Starokatolickiego Kościoła Mariawitów. Opiekowała się kaplicą mariawicką w Jędrzejowie Nowym k. Mińska Mazowieckiego, gdzie przez dziesięciolecia codziennie odprawiała adorację Najświętszego Sakramentu. Jak głosi świadectwo złożone po wojnie w Żydowskim Instytucie Historycznym, podczas okupacji pomagała Żydom, których przechowywała w budynkach należących do kaplicy. Przebywając przypadkiem we wsi Rososz, w której doszło do hitlerowskiej obławy na ukrywających się Żydów, zdołała schować pod swoim habitem żydowskie dziecko i ocalić mu życie.
+

© Wikipedia | Domena publiczna