2 / 11
Ks. Michał Sopoćko (1888-1975)
Powszechnie znany jako spowiednik s. Faustyny Kowalskiej i propagator jej objawień, beatyfikowany w 2008 roku. Niewielu jednak wie, że podczas wojny przyczynił się do uratowania ponad 100 Żydów z getta w Wilnie, dostarczając wykonane własnoręcznie metryki chrztu. Pomógł uratować m.in. Aleksandra Steinberga, ordynatora jednego z wileńskich szpitali i jego żonę, małżeństwo Genzlów, którzy po wojnie mieszkali w Australii oraz lekarza dr Erdmana wraz z córką i małżonką. Współpracował z klasztorem urszulanek w Czarnym Borze, gdzie udało mu się umieścić kilkanaście młodych kobiet żydowskich.
+

© EAST NEWS