3 / 11
Ks. Ferdynand Machay senior (1889-1967)
W czasie I wojny światowej i tuż po niej działał na rzecz przyłączenia do Polski Orawy i Spisza. W II RP był proboszczem kościoła Najświętszego Salwatora w Krakowie, a później, archiprezbiterem Bazyliki Mariackiej. Doskonale mówił po węgiersku, w czasie wojny zaangażował się w pomoc i ratunek Żydom z Węgier, zbiegłym z transportów do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Wielu pomógł wyrobić „aryjskie” papiery lub zaświadczenia o chrzcie. Odznaczony pośmiertnie medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
+

© Bundesarchiv/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 de