4 / 11
Bp Albin Małysiak (1917-2011)
Jeszcze jako świeżo wyświęcony duchowny w 1941 roku zaangażował się w Krakowie wraz z szarytką, siostrą Bronisławą Wilemską w pomoc Żydom. Udokumentowano, że wspólnie uratowali 5 osób. Odznaczony pośmiertnie medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
+