5 / 11
Ks. Stanisław Mazak (1906-1988)
Pochodził z Kresów. W czasach wojny był proboszczem w Szczurowicach i Łopatynie (dzisiejsza Ukraina) i znanym pszczelarzem. Pomógł uratować kilkanaście osób narodowości żydowskiej przechowując je na terenie parafii i wydając świadectwa chrztu. W 1984 roku odznaczony medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
+

© Wikipedia | Domena publiczna