6 / 11
Ks. Jan Wolski (1887–1942) i ks. Władysław Grobelny (1887–1942)
Proboszcz i wikariusz parafii w Kobryniu (dzisiejsza Białoruś). Podczas wojny pomagali Żydom zamkniętym w miejscowym getcie, wydając im zaświadczenia chrztu i organizując ucieczki. Rozstrzelani przez hitlerowców w pierwszej kolejności, wraz z rabinem podczas likwidacji getta.
+

© Wikipedia | Domena publiczna