7 / 11
Ks. Jan Pyzikiewicz (1901-1943)
Pochodził z ziemi mieleckiej. W czasie wojny proboszcz w Lipnicy Wielkiej k. Nowego Targu. Prowadził zbiórki odzieży i żywności dla mieszkańców getta w Nowym Sączu. Aresztowany przez gestapo, nie skorzystał ze sposobności zwolnienia i trafił do obozu w Auschwitz, gdzie poniósł śmierć.
+

© EAST NEWS