9 / 11
Archimandryta Grzegorz Peradze (1899-1942)
Duchowny i mnich prawosławny pochodzący z Gruzji. W latach międzywojennych mieszkał w Polsce, wykładał teologię prawosławną i historię Cerkwi w Gruzji na Uniwersytecie Warszawskim. Po wybuchu wojny nie skorzystał z możliwości wyjazdu z kraju. Podczas okupacji pomagał ludziom niezależnie od wyznania. Istnieje kilka świadectw, że angażował się w pomoc osobom narodowości żydowskiej. Wywieziony do Auschwitz na skutek donosu, dobrowolnie zgłosił się na śmierć. Kanonizowany w Gruzji w 1995 roku, jest czczony również w Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej.
+

© Wikipedia | Domena publiczna