1/11

Ks. Marceli Godlewski (1865-1945)

Proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Warszawie. Przed wojną zwolennik ruchu endeckiego, niechętnie nastawionego do Żydów. W czasie okupacji zaangażował się w ratowanie ludności żydowskiej, ukrywając ją na plebanii parafialnej oraz w prywatnym mieszkaniu w Aninie.

Wystawiał liczne świadectwa chrztu, które służyły wyciąganiu z getta. Pomógł uratować m.in. małżeństwo Wandy i Ludwika Zamenhofów (wnuka twórcy esperanto). Odznaczony pośmiertnie medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata przez Instytut Jad Waszem w Jerozolimie.
2/11

Ks. Michał Sopoćko (1888-1975)

Powszechnie znany jako spowiednik s. Faustyny Kowalskiej i propagator jej objawień, beatyfikowany w 2008 roku. Niewielu jednak wie, że podczas wojny przyczynił się do uratowania ponad 100 Żydów z getta w Wilnie, dostarczając wykonane własnoręcznie metryki chrztu.

Pomógł uratować m.in. Aleksandra Steinberga, ordynatora jednego z wileńskich szpitali i jego żonę, małżeństwo Genzlów, którzy po wojnie mieszkali w Australii oraz lekarza dr Erdmana wraz z córką i małżonką. Współpracował z klasztorem urszulanek w Czarnym Borze, gdzie udało mu się umieścić kilkanaście młodych kobiet żydowskich.
3/11

Ks. Ferdynand Machay senior (1889-1967)

W czasie I wojny światowej i tuż po niej działał na rzecz przyłączenia do Polski Orawy i Spisza. W II RP był proboszczem kościoła Najświętszego Salwatora w Krakowie, a później, archiprezbiterem Bazyliki Mariackiej.

Doskonale mówił po węgiersku, w czasie wojny zaangażował się w pomoc i ratunek Żydom z Węgier, zbiegłym z transportów do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Wielu pomógł wyrobić „aryjskie” papiery lub zaświadczenia o chrzcie. Odznaczony pośmiertnie medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
4/11

Bp Albin Małysiak (1917-2011)

Jeszcze jako świeżo wyświęcony duchowny w 1941 roku zaangażował się w Krakowie wraz z szarytką, siostrą Bronisławą Wilemską w pomoc Żydom. Udokumentowano, że wspólnie uratowali 5 osób. Odznaczony pośmiertnie medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
5/11

Ks. Stanisław Mazak (1906-1988)

Pochodził z Kresów. W czasach wojny był proboszczem w Szczurowicach i Łopatynie (dzisiejsza Ukraina) i znanym pszczelarzem. Pomógł uratować kilkanaście osób narodowości żydowskiej przechowując je na terenie parafii i wydając świadectwa chrztu. W 1984 roku odznaczony medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
6/11

Ks. Jan Wolski (1887–1942) i ks. Władysław Grobelny (1887–1942)

Proboszcz i wikariusz parafii w Kobryniu (dzisiejsza Białoruś). Podczas wojny pomagali Żydom zamkniętym w miejscowym getcie, wydając im zaświadczenia chrztu i organizując ucieczki. Rozstrzelani przez hitlerowców w pierwszej kolejności, wraz z rabinem podczas likwidacji getta.
7/11

Ks. Jan Pyzikiewicz (1901-1943)

Pochodził z ziemi mieleckiej. W czasie wojny proboszcz w Lipnicy Wielkiej k. Nowego Targu. Prowadził zbiórki odzieży i żywności dla mieszkańców getta w Nowym Sączu. Aresztowany przez gestapo, nie skorzystał ze sposobności zwolnienia i trafił do obozu w Auschwitz, gdzie poniósł śmierć.
8/11

O. Emilian Kowcz (ukr. Омеля́н Ковч) (1884-1944)

Greckokatolicki proboszcz parafii w Przemyślanach k. Lwowa. Podczas wojny trafił do obozu na Majdanku, gdzie dał wzruszające świadectwo pomocy chrześcijanom różnych wyznań i Żydom.

Udzielał współwięźniom chrztów, dzielił się swoimi racjami żywnościowymi, dla każdego znajdował dobre słowo. Nazywano go „proboszczem Majdanka”. Zginął na krótko przed wyzwoleniem obozu. W 2001 roku beatyfikowany.
9/11

Archimandryta Grzegorz Peradze (1899-1942)

Duchowny i mnich prawosławny pochodzący z Gruzji. W latach międzywojennych mieszkał w Polsce, wykładał teologię prawosławną i historię Cerkwi w Gruzji na Uniwersytecie Warszawskim. Po wybuchu wojny nie skorzystał z możliwości wyjazdu z kraju.

Podczas okupacji pomagał ludziom niezależnie od wyznania. Istnieje kilka świadectw, że angażował się w pomoc osobom narodowości żydowskiej. Wywieziony do Auschwitz na skutek donosu, dobrowolnie zgłosił się na śmierć. Kanonizowany w Gruzji w 1995 roku, jest czczony również w Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej.
10/11

Ks. Feliks Teodor Gloeh (1885-1960)

Duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Pełnił funkcję naczelnego kapelana ewangelickiego Wojska Polskiego oraz warszawskiego Gimnazjum im. Mikołaja Reja. Po zajęciu Polski przez hitlerowców działał w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego.

Dostarczył Armii Krajowej ponad 160 ostemplowanych świadectw chrztu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, które posłużyły do uratowania Żydów z gett na Mazowszu i Podlasiu. W 1984 roku odznaczony pośmiertnie medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
11/11

S. Natalia Makryna Siuta (1895-1990)

Zakonnica, a później diakonisa Starokatolickiego Kościoła Mariawitów. Opiekowała się kaplicą mariawicką w Jędrzejowie Nowym k. Mińska Mazowieckiego, gdzie przez dziesięciolecia codziennie odprawiała adorację Najświętszego Sakramentu.

Jak głosi świadectwo złożone po wojnie w Żydowskim Instytucie Historycznym, podczas okupacji pomagała Żydom, których przechowywała w budynkach należących do kaplicy. Przebywając przypadkiem we wsi Rososz, w której doszło do hitlerowskiej obławy na ukrywających się Żydów, zdołała schować pod swoim habitem żydowskie dziecko i ocalić mu życie.