2 / 10
Zdzisław Król (8 maja 1935 – 10 kwietnia 2010) – ksiądz infułat, doktor prawa kanonicznego, postulator procesu beatyfikacyjnego księdza Jerzego Popiełuszki, były kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, współorganizator pielgrzymek Jana Pawła II do Polski.
+

© EAST NEWS