8 / 10
Ryszard Rumianek (7 listopada 1947 – 10 kwietnia 2010) – duchowny katolicki, profesor nauk teologicznych, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2005-2010).
+

© REPORTER