9 / 10
Józef Joniec (12 października 1959 – 10 kwietnia 2010) – zakonnik pijarski, działacz pozarządowy, prezes stowarzyszenia Parafiada. Pracował w Krakowie, Hebdowie i Warszawie.
+

© REPORTER