11 / 13
6. Święta Maria Magdalena de’ Pazzi (1556-1607)
W Karmelu doświadczała nieustannie wyczerpujących ekstaz mistycznych. Spośród obrazów czyśćca, jakie oglądała w swoich widzeniach, najbardziej zapadła jej w pamięć śmierć własnego brata Alamanno. „Maria Magdalena – jak podaje Stanzione – odpoczywała z kilkoma siostrami w klasztornym ogrodzie. Nagle wpadła w ekstazę i wykrzyknęła: «Tak, jestem gotowa wyruszyć»".
+

© Wikipedia | Domena publiczna