12 / 13
Święta Maria Magdalena de’ Pazzi (1556-1607)
"Tymi słowami, których nie zrozumiały towarzyszące jej siostry, święta zgłaszała swoją gotowość do odbycia ze swoim aniołem stróżem podróży po czyśćcu. […] «Mój biedny bracie, jakże musisz cierpieć! Nie upadaj na duchu! Wiesz, że te męki otwierają ci drogę do wiecznej szczęśliwości!» – rzekła na widok duszy swego zmarłego brata. A dalej mówiła: «Widzę jednak, że nie jesteś smutny z powodu tych okrutnych mąk, ale znosisz je ochoczo i radośnie! Kiedy byłeś na tym świecie, nie chciałeś słuchać moich przestróg ani rad. Teraz pragniesz, abym ja cię wysłuchała. Czego chcesz ode mnie?» On poprosił o konkretną liczbę mszy i Komunii świętych”.
+

© Wikipedia | CC BY 4.0