3 / 13
2. Święta Brygida Szwedzka (1303-1373)
Wieść głosi, że pewnego dnia Brygida w mistycznym widzeniu ujrzała czyściec i usłyszała głos anioła, który pocieszał dusze i powtarzał: „Szczęśliwy ten, kto jeszcze za życia wspomaga dobrymi uczynkami dusze czyśćcowe, ponieważ sprawiedliwość Boża domaga się, by pozbawione pomocy żywych, zostały oczyszczone w ogniu”.
+

© Wikipedia | Domena publiczna