4 / 13
Święta Brygida Szwedzka (1303-1373)
Dochodziły do jej uszu również inne głosy, które mówiły: „Niech będą dzięki tym, którzy przynoszą nam ulgę w naszych cierpieniach; Twa władza jest nieskończona, Panie: «Odpłać stokrotnie naszym dobroczyńcom, którzy skracają naszą drogę do bram Twej Boskiej światłości»”.
+

© Wikipedia | Domena publiczna