5 / 13
3. Święta Katarzyna ze Sieny (1347-1380)
Katarzyna, obdarzona stygmatami na znak jej całkowitego zjednoczenia z Ukrzyżowanym, przekazuje to, co usłyszała od Jezusa na temat czyśćca: „Kiedy przyjrzysz się czyśćcowi, dostrzeżesz tam moją słodką i niezmierzoną Opatrzność wobec mizernych dusz, które straciły czas i teraz, oddzielone od ciała, nie mają już czasu, by zdobyć zasługi".
+

© Wikipedia | Domena publiczna