7 / 13
4. Święta Franciszka Rzymianka (1384-1440)
W licznych wizjach jakich doświadczyła święta Franciszka Rzymianka, ujrzała zarówno raj i piekło, jak również czyściec. Opisuje to ostatnie miejsce jako „Królestwo boleści” podzielone na trzy części: górną, przeznaczoną dla dusz, które odbywają karę za swoje uchybienia, one nie mogą oglądać Boga; cierpią również lżejsze kary za mniejsze winy; tutaj czyściec polega na nieustannej tęsknocie za Bogiem i ujrzeniem Go w chwale.
+

© Wikipedia | Domena publiczna