8 / 13
Święta Franciszka Rzymianka (1384-1440)
W środkowej części czyśćca cierpią dusze pokutujące za cięższe przewinienia. Trzecia część, ta najniższa, znajduje się bardzo blisko piekła i jest tam mnóstwo przeszywającego do szpiku kości ognia, który różni się od piekielnego tym, że oczyszcza i uświęca. Każda z tych części dzieli się na różne rejony w zależności od win i kar w nich odbywanych. Według Franciszki Rzymianki Bóg przyjmuje modlitwy i uczynki zadośćuczynienia lub pokuty tych, którzy ofiarowują je w intencji wybranej duszy, chyba, że istnieje jakiś konkretny powód ku temu, by nie mogła ona odnieść z nich pożytku.
+

© Wikipedia | Domena publiczna