12 / 12
13. Natuzza Evolo (1924-2009)
Ta włoska mistyczka doświadczała widzeń zmarłych, którzy w rozmowie z nią potwierdzali istnienie czyśćca, nieba i piekła. Według niej czyściec nie był jakimś oddzielnym miejscem, ale wewnętrznym stanem duszy, która odbywa pokutę „w tych samych miejscach na ziemi, gdzie żyła i grzeszyła”, nawet we własnym domu. Czasami dusze dokonują swej ekspiacji w kościołach po przejściu etapu większego oczyszczenia. Natuzza często kładzie nacisk na rolę modlitwy i ofiar wynagradzających w intencji dusz czyśćcowych, w szczególności mszy świętej, podkreślając w ten sposób nieskończoną wartość Krwi Chrystusa. „Natuzza – pisze Stanzione – zachęca do wzbudzenia w sobie głębokiego poczucia grzechu. Jednym z największych współczesnych nieszczęść jest właśnie brak poczucia grzechu. Dusz czyśćcowych przybywa. To dowodzi wielkiego miłosierdzia Boga, który zbawia tak wiele dusz, ile to tylko możliwe”.
+