2 / 12
8. Święta Franciszka Cabrini (1850-1917)
Święta odznaczała się szczególnym umiłowaniem dusz wiernych zmarłych w czyśćcu. Niektóre widzenia, jakie miała są dowodem na to, jak bardzo dusze pozostają wdzięczne i odwzajemniają się za doznaną pomoc.
+

© Wikipedia | Domena publiczna