6 / 12
10. Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich (1774-1824)
Dusze czyśćcowe były szczególnie bliskie tej niemieckiej augustiańskiej zakonnicy obdarzonej stygmatami. Dzięki szczegółowym relacjom jakie pozostawiła ze swoich rozlicznych wizji wiemy, że dusze wzajemnie biorą udział w swoim stanie i odczuwają pociechę i radość, jeśli któraś z nich zostaje uwolniona lub osiąga mniej bolesny stopień oczyszczenia.
+

© Gabriel von Max/Wikipedia | CC BY-SA 4.0