7 / 12
Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich (1774-1824)
Dusze na najwyższym stopniu otrzymują od Boga sposobność, by okazywać swoją miłość poprzez pojawianie się i dodawanie otuchy tym, które jeszcze boleśniejsze cierpią męki lub pobożnym żyjącym osobom. Zobaczyła również aniołów prowadzących dusze z czyśćca do raju, których szare postacie w miarę jak wstępowały, stawały się coraz jaśniejsze i pełne blasku, aż docierały do pełni chwały w wiecznej szczęśliwości.
+

© Wikipedia | Domena publiczna