8 / 12
11. Czcigodna Sługa Boża Urszula Benincasa (1547-1608)
Założycielka zgromadzenia Oblatek Niepokalanego Poczęcia NMP otrzymała stygmaty na dwa lata przed śmiercią, ale od wczesnej młodości doświadczała ekstaz mistycznych. Odznaczała się wielkim nabożeństwem w intencji dusz czyśćcowych i czasami brała na siebie ich kary.
+

© Wikipedia | Domena publiczna