9 / 12
Czcigodna Sługa Boża Urszula Benincasa (1547-1608)
Wieść głosi, że kiedy towarzyszyła swojej umierającej siostrze Krystynie, odkryła, że ta panicznie lęka się czyśćca. Pragnąc ją pocieszyć i uwolnić od tego strachu, Urszula błagała Boga, by kary czyśćcowe odpuścił umierającej, natomiast jej samej dozwolił wziąć je na siebie. Pan wysłuchał modlitwy Urszuli i Krystyna, wolna od udręk i strachu, umarła w pokoju. Urszula tymczasem zaczęła natychmiast odczuwać wielkie boleści, które nie opuszczały jej aż do śmierci.
+

© Wikipedia | Domena publiczna