1 / 7
Aleksandra i Józef Piłsudscy z córkami.
+

© Narodowe Archiwum Cyfrowe