1/7
Aleksandra i Józef Piłsudscy z córkami.
2/7
Aleksandra Szczerbińska, 1919.
3/7
Aleksandra Piłsudska z córkami, 1933.
4/7
Aleksandra Piłsudska z córkami w Belwederze, 1934.
5/7
Dom Aleksandry Szczerbińskiej w Suwałkach.
6/7
Aleksandra i Józef Piłsudscy z przyjaciółmi, 1934.
7/7
Od prawej: brygadier Józef Piłsudski, Aleksandra Szczerbińska, Maria Michalewska, porucznik Bolesław Wieniawa-Długoszowski w Zakopanem, 1916.