3 / 7
Aleksandra Piłsudska z córkami, 1933.
+

© Narodowe Archiwum Cyfrowe