4 / 7
Aleksandra Piłsudska z córkami w Belwederze, 1934.
+

© Narodowe Archiwum Cyfrowe