5 / 7
Dom Aleksandry Szczerbińskiej w Suwałkach.
+

© Narodowe Archiwum Cyfrowe