6 / 7
Aleksandra i Józef Piłsudscy z przyjaciółmi, 1934.
+

© Narodowe Archiwum Cyfrowe