7 / 7
Od prawej: brygadier Józef Piłsudski, Aleksandra Szczerbińska, Maria Michalewska, porucznik Bolesław Wieniawa-Długoszowski w Zakopanem, 1916.
+

© Narodowe Archiwum Cyfrowe