5 / 11
Jakub Błaszczykowski w wieku 10 lat stracił w dramatycznych okolicznościach swoją matkę. Dobrze wie, co to znaczy trudne dzieciństwo. Założył Fundację „Ludzki gest”, której celem jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży. Kuba unika rozgłosu i medialnej wrzawy. Bardzo ceni indywidualne spotkania z osobami, którym pomaga. Dzięki zaangażowaniu Kuby niedawno udało się uratować funkcjonowanie telefonu zaufania dla dzieci.
+

© Oleola/Wikipedia | CC BY 3.0