2 / 5
Oddział Sanitariuszek, fot. Eugeniusz Lokajski/Wikipedia
+