3 / 5
Przygotowanie do opuszczenia Warszawy po kapitulacji powstania, fot. Bundesarchiv/Wikipedia
+