2 / 6
Chrystus uzdrawia opętanych
Manuskrypt, który znajduje się w British Royal Library, jest inspirowany Ewangelią św. Mateusza (8, 28-34). „Gdy przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli Mu naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy, tak że nikt nie mógł przejść tą drogą…”.
+

© Porter 2004 | The British Library Board