3 / 6
Egzorcyzm św. Benedykta, Spinello Aretino (1387)
Spinello Aretino był włoskim malarzem z Arezzo. Jego styl pozostawał pod silnym wpływem rozwijającego się malarstwa renesansowego, szczególnie toskańskiego, z czasu pomiędzy XIV a XV wiekiem. Początkowo historycy sztuki wierzyli, że był uczniem Jacopo del Casentino, ale ta teoria została obalona i Aretino jest postrzegany jako pomost łączący szkołę Giotto ze sieneńską.
+

© PD