4 / 6
Św. Leon IX uwalnia opętanego mężczyznę od złych duchów
Passional of Weissenu, rękopis datowany na XIII wiek, jest przechowywany w Bibliotece Bodmeriana w Kolonii (Niemcy). Na jednej ze stronic odnaleźć można rysunek św. Leona IX, który uwalnia od złych duchów opętanego mężczyznę.
+