11 / 18
Misja w Izraelu - Dom Pokoju w Jerozolimie
+

© Archiwum Sióstr Elżbietanek