13 / 18
Misja w Norwegii
+

© Archiwum Sióstr Elżbietanek