16 / 18
Misja w Tanzanii
+

© Archiwum Sióstr Elżbietanek