2 / 6
Zbiórka funduszy przed kościołem oo. Jezuitów w Warszawie
+

© Fot. Marcin Przeciszewski