6 / 6
Obecny klasztor Sióstr Służebnic Pana i Dziewicy Maryi z Matará w Bursztynie
+