2 / 7
Podczas transportu więźniów na statek dowódca zarządza postój w jednej z wiosek. Wycieńczonych więźniów poi miejscowa ludność, dowódca odmawia wody Ben Hurowi. Do konającego Judy podchodzi jednak mężczyzna z wioski i podaje mu wodę. Nikt nie wie, że jest to Jezus Chrystus. Wątek „obecności” Jezusa przewija się właściwie przez cały film, zwłaszcza w ostatniej scenie, kiedy to krew Chrystusa obmywa i uzdrawia chore na trąd: matkę i siostrę głównego bohatera, Ben Hura.
+