6 / 7
„Pasja”
Dzieło z 2005 roku, wyreżyserowane przez Mela Gibsona. Scenariusz do filmu napisano na podstawie Biblii oraz wizji Anny Katarzyny Emmerich, zawartych w książce zatytułowanej Pasja. Aby podnieść realizm filmu, dialogi w filmie są przedstawione w dwóch językach, którymi posługiwano się w czasach Jezusa: aramejskim i łacińskim.
+