4 / 4
„Liczę na Was”

To produkcja nie tyle dla najmłodszych, co podejmująca temat owoców papieskich działań w kształtowaniu postaw i charakterów młodych ludzi. Bohaterami filmu są stypendyści fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, najtrwalszego pomnika, który wspomaga zdolnych, niezamożnych młodych ludzi i upamiętnia papieski pontyfikat.

+

© José Cruz/Abr - Agência Brasil/Wikipedia | CC BY 3.0