5 / 12
Ważnym miejscem na mapie pamięci o Niezłomnych jest sala, w której prawdopodobnie został w 1953 r. stracony przez komunistów gen. August Emil Fieldorf "Nil", zastępca Komendanta Głównego AK i twórca legendarnego Kedywu.
+

© Michał Ziółkowski | Aleteia